innovaatioseteli

YRITYKSESI LENTOON 6000€:LLA

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet asiakkaillemme 50+ innovaatioseteliprojektia viimeisen 4 vuoden aikana. Valtaosassa niistä olemme suunnitelleet projektin yhdessä asiakkaan kanssa, laatineet rahoitushakemuksen, toteuttaneet projektin ja auttaneet loppuraportin laatimisessa.Hoidamme puolestanne vaikka pelkän hakemuksen, mutta ehdottomasti isoimman lisäarvon yrityksenne saa hyödyntämällä usean vuoden ajan kehittämiämme innovaatioratkaisuja.


Lennä suoraan kiinnostuksesi kohteeseen.

HAKEMUKSIA & PROJEKTEJA

HUIKEA STARTTI FIRMALLESI

Business Finlandin myöntämä 6000 euron arvoinen innovaatioseteli soveltuu useiden erilaisten kehitysprojektien toteuttamiseen. Olemme auttaneet 50+ yritystä hakemuksen laatimisessa ja toteuttaneet sen avulla yli 40 projektia viimeisen neljän vuoden aikana.

Kummassa tarvitset enemmän apua?

innovaatiosetelihakemus

Haemme setelin puolestasi

Olemme kirjoittaneet 50+ hakemusta asiakkaidemme puolesta. Sen takia tiedämme todella hyvin mitä vaatimuksia Business Finland asettaa Innovaatioseteliprojekteille tullakseen hyväksytyksi.

INNOTUOTTEET

Setelillä tehtyjä projekteja

Olemme tehneet yli 40 innovaatioseteliprojektia viimeisen neljän vuoden aikana. Niiden yhteydessä on muodostunut toimivia ja tehokkaita kokonaisuuksia, joista yrityksesi voi nyt vapaasti nauttia. Pöytä on katettu.Vahvat kumppanuutemme eri alan parhaiden kanssa varmistavat mahdollisimman suuren lisäarvon yrityksellesi.
Miksi keksiä pyörää uudelleen?

HAKEMUSEHDOT

EHDOT SETELIN SAAMISEKSI

  • Yrityksesi on osakeyhtiömuotoinen pk-yritys

  • Olet ollut päätoiminen yrittäjä rahoitusta hakevassa yrityksessä vähintään 3 kuukauden ajan ennen Innovaatiosetelin hakemista

  • Yrityksesi Suomen Asiakastiedon Rating Alfa on vähintään A

  • Yrityksesi on kehittämässä uutta tuote- tai palveluideaa, jolla voisi olla kansainvälistä potentiaalia tulevaisuudessa

KONTAKTI

KESKUSTELU EI MAKSA MITÄÄN

Ole yhteydessä niin mietitään miten saadaan parhaiten yrityksesi lentämään. Eikä maksa mitään.TOMMI LAMPILA
Business Designer / Kasvukonsultti
WhatsApp 0400171971
tommi.lampila@id.agency


Sivusto on Kasvukonsultointitoimisto i+D Agency Oy:n ylläpitämä. Copyright © 2023

INNOVOINTI WORKSHOP

INNOVOIDAAN KIMPASSA

Innovaatioiden kehittäminen on yksi merkittävimmistä yritysten menestymisen edellytyksistä. Olemme olleet mukana kymmenissä hyvin erilaisissa innovaatioprojekteissa lähes yhtä monelta toimialalta. Asiakkaana olet oman alasi asiantuntija. Me osaamme innovaatioprosessin ja tuomme projektiin 25 vuoden kokemuksemme uusien kaupallisten menestystarinoiden kehittämisestä.Innovaatioseteli mahdollistaa ja suorastaan kannustaa tyopajamuotoisiin innovaatioprojekteihin, joiden ainoana tehtävänä on kehittää uusia tapoja tuottaa nykyisille tai uusille asiakkkaillenne arvoa ja teille kannattavaa kassavirtaa.Innovaatioprojekteista saadaan vieläkin enemmän irti kun ennen työpajoja toteutetaan tutkimus, jossa kysytään nykyisiltä tai potentiaalisilta asiakkailta tai vaikka kumppaneilta mitä he ovat mieltä. Tulosten perusteella on hyvin mielekästä kehittää uutta liiketoimintaa.

Mikäli kiinnostuit niin heitä viestillä.
Otamme sinuun yhteyttä eikä maksa mitään.


MARKKINATUTKIMUS

TUNNE MARKKINASI

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet kumppaniemme kanssa useita hyvin erilaisia, isompia ja pienempiä markkinatutkimuksia. Innosetelillä yleisimpiä tutkittavia asioita ovat olleet kilpailijakartoitus, kyselyt potentiaalisilta asiakkailta ja ajankohtaisen markkinatiedon selvittäminen.Suomessa pk-yritykset käyttävät verraittain vähän resursseja markkinakartoitukseen, vaikka laadukkaasti tehtynä se tuottaa merkittävää tietoa mihin yrityksenne kannattaa panostaa ja mihin vaihtoehtoisesti ei.

Mikäli kiinnostuit niin heitä viestillä.
Otamme sinuun yhteyttä eikä maksa mitään.


DIGI KULUTTAJATUTKIMUS

Kysytään kuluttajilta digitaalisesti

Kysy potentiaalisilta tai vaikka nykyisiltä asiakkailtasi heidän mielipiteensä esim. tuotteistasi, palveluistasi, brändistäsi, pakkauksistasi tai mistä ikinä olet kiinnostunut.
Olemme rakentaneet ainutlaatuisen ja globaalin prosessin kuluttajatutkimuksille, joka mahdollistaa kyselyn tarkan kohdentamisen valitsemiesi kriteerien perusteella, jonka voimme kotimaan lisäksi toteuttaa mihin tahansa kv-markkinaan (lukuun ottamatta Pohjois-Koreaa).
Jotta saat vielä paremmin kiinni niin otetaan esimerkki. Asiakkaamme voisi haluta selvittää vaikka kalevalahenkisten äitiysmekkojen vetovoimaisuutta Tokiossa asuvien 25-37 vuotiaitten naisten keskuudessa. Kyselyn suunnittelu ja toteutus kestää keskimäärin 1-2 viikkoa.Toteutamme kuluttajatutkimuksen kahden pitkäaikaisen kumppanimme kanssa, joista toinen on erikoistunut rikastettujen digitaalisten kuluttajatutkimusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Softakumppanimme puolestaan ylläpitää maailman suurinta kuluttajatietokantaa, josta valittu kohderyhmä poimitaan haluttaessa hyvinkin tarkkojen speksien mukaan. Tutkimuskyselyn lähtiessä lupaamme vastaukset mistä tahansa kohdemarkkinasta sovitulle kohderyhmälle kolmessa päivässä.Suosituimpia kuluttajatutkimuksen kohteita ovat:
• kansainväliset kyselyt, jossa selvitetään valitun kohdemaan osalta potentiaalisten kuluttaja-asiakkaiden mielipiteitä
• kv-kyselyt, jossa valitaan 3 kohdemaata ja selvitetään missä markkinassa olisi eniten kysyntää
• potentiaalisten asiakkaiden asenteiden selvittäminen uutta tuotetta tai palvelua kohtaan
• kyselyt nykyisille kuluttaja-asiakkaille kuten mitä tuotteita tai palveluita he haluaisivat ostaa ja mitä olisivat valmiita maksamaan
• erilaiset asennekyselyt hyvin tarkasti rajatuille kohderyhmille

Mikäli kiinnostuit niin heitä viestillä.
Otamme sinuun yhteyttä eikä maksa mitään.


ASIAKASTUTKIMUS

KYSYTääN ASIAKKAILTA

Miksi arvailla mitä asiakkaat haluavat ja mistä ovat valmiita maksamaan? Suomalaisten PK-yritysten yleisesti tunnettu perisynti on se, että kehitetään tuotteita ja palveluita selvittämättä onko nillle ylipäätään kysyntää.Tuotekehitys on kallista, joten miksi et selvittäisi ennen sen aloittamista nykyisiltä ja/tai vaikka potentiaalisilta asiakkailta heidän ajatuksiaan. Parhaassa tapauksessa useampi asiakas kertoo saman tarinan tarpeistaan ja mikä sen parempi lähtökohta laadukkaalle tuotekehitykselle. Samalla kysely luo loistavat edellytykset asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtävälle tuotekehitykselle. Ja se jos jokin on tätä päivää.Kaikki yritykset varmasti allekirjoittavat säännöllisten asiakaskyselyjen tärkeyden, mutta kuinka moni todella kuuntelee asiakkaitaan systemaattisesti ennen kaikkea tuotekehityksen näkökulmasta. Isoksi osaksi asiakaskyselyjen vähyys johtunee kansallemme luontaisesta ujoudesta. Ei uskalleta kysyä ettei vaan asiakas ajattelisi ettemme tiedä miten haluamme bisnestämme kehittää. Lisäksi asiakkaat eivät välttämättä vastaa totuudenmukaisesti mikäli kyselyn suorittajana on yritys itse.Innovaatiosetelillä voimme toteuttaa joko digitaalisen tutkimuksen tai perinteisen puhelinhaastattelun asiakkaillenne ja selvittää mitä he todella tarvitsevat. Eikä maksa yrityksellenne yhtään mitään!

Mikäli kiinnostuit niin heitä viestillä.
Otamme sinuun yhteyttä eikä maksa mitään.


PROTOSPRINT (inno+)

Prototyypin avulla testaat ratkaisuasi asiakkailla

Prototyypin avulla opit nopeasti uutta asiakkailtasi pienemmällä vaivalla ja riskittömämmin, ennen kuin satsaat varsinaisen tuotteen kehitykseen. Prototyypin luominen on kustannustehokkain tapa pienentää tuoteriskejä.Prototyypin avulla lisäät asiakasymmärrystä. Pystyt validoimaan ratkaisusi tai iteroimaan sitä vastaamaan asiakkaidesi vaatimuksia. Prototyyppi antaa vastauksia kysymykseen, että minkälainen tuotteen ensimmäisen version eli MVP:n (minimun viable product) tulee olla.Pystyt arvioimaan mitä tuotteen toteuttaminen vaatii, mitkä ovat kriittiset ominaisuudet, kuinka paljon se kustantaa ja minkälainen on etenemissuunnitelma. Prototypointi on paras tapa vähentää riskejä ja lisätä onnistumisen mahdollisuuksia.Prototyypin avulla pystyt asiakkaiden lisäksi vakuuttamaan myös muut sidosryhmät kuten kumppanit, sijoittajat, rahoittajat ja työntekijät.Proto Sprint on InnoPlus-tuote, jossa rahoitus rakentuu innovaatiosetelin 6000€ lisäksi neljästä ELY:n konsultointipäivästä á 1300€. Projektin koko siis 11200€. Innovaatiosetelissä ei ole omavastuuosuutta lainkaan ja ELY-rahoituksessakin se on ainoastaan 25% eli 1300€.

Soita tai meilaa niin kerromme tarkemmin mitä projektista saat ja miten rahoituskuvio menee.


KULUTTAJAGALLUP

Gallupin keinoin tärkeää tietoa kuluttajilta

Gallup on vanha, mutta edelleen hyvin suosittu tapa kerätä kuluttajatietoa markkinasta. Digitaalinen kuluttajatutkimuksemme tarjoilee tärkeää tietoa isolta massalta siinä missä kuluttajagallup puolestaan henkilökohtaisempaa tietoa. Sen vuoksi gallup soveltuu erinomaisesti mm. maistatuksiin, käyttölittymätestauksiin, spontaanien reaktioiden tutkimiseen ja kaikkeen missä ihmisen läsnäolo on oleellinen elementti.Teemme myös viiteryhmätutkimuksia, jossa etsimme valitsemanne kohderyhmään kuuluvia ihmisiä ja kutsumme heidät samaan tilaan vaikka maistamaan tuotetta, arvioimaan pakkausta tai vaikka keskustelemaan uudesta konseptistanne. Mahdollisuudet ovat rajattomat ja parhaan tuloksen saatte tekemällä sen kanssamme. Kaverit eivät aina kerro totuutta :)

Mikäli kiinnostuit niin heitä viestillä.
Otamme sinuun yhteyttä eikä maksa mitään.